Vjezd i výjezd pro pacienty a návštěvníky nemocnice se nemění. To znamená, že se vjíždí hlavní branou u vrátnice v Žižkově ulici, výjezd je za novou lékárnou Lékonka plus do ulice U Nemocnice. Platební terminál je před budovou P – Lékonka.

Krátkodobé parkovné se snižuje ze současných 50 korun na hodinu na původní sazbu 30 korun na hodinu. První půlhodina zůstává zdarma. Pokud půjde o dlouhodobé parkování hospitalizovaného pacienta, je nutné kontaktovat recepci v budově CH nebo přímo personál oddělení, na kterém je pacient hospitalizován. Zaplatí po ukončení hospitalizace na recepci, nebo na pokladně v administrativní budově A.

„Všechny klienty a návštěvníky nemocnice zároveň žádáme, aby pro výjezd z nemocnice používali, pokud tomu nebrání závažné důvody, jen zadní výjezd u nové lékárny Lékonka plus do ulice U Nemocnice, nikoli do frekventované a vozy integrovaného záchranného systému využívané Žižkovy ulice,“ zdůraznil ředitel nemocnice Petr Chudomel.

Na novém parkovišti budou mít svá místa označená v přední části primáři, ostatní zaměstnanci budou moci parkovat na jakémkoli volném místě. Parkování pro ně letos nebude zpoplatněno. Zaměstnanci, kteří uhradili poplatek tisíc korun za možnost parkování v areálu nemocnice, mohou požádat o vrácení alikvotní částky, která byla stanovena na 600 korun.

Vjezd na nové parkoviště bude pouze zadním vjezdem za budovou H z ulice U Nemocnice. Pokud zaměstnanci vjedou do areálu předním vjezdem z Žižkovy ulice, budou pro ně platit stejná pravidla jako pro návštěvníky, tj. včetně poplatků.

„Vyjíždění zaměstnanců předním výjezdem bude monitorováno, jednak z důvodu, že ho považujeme za provozně nežádoucí a dále pro případné vymáhání parkovacích poplatků, pokud nemocnici opustí s vozem bez zaplacení,“ upozornil ředitel.

Ceník parkování v areálu kolínské nemocnice platný k 1. 5. 2022:
Při hospitalizaci pacienta – dlouhodobé parkování 60 Kč/den
Při doprovodu hospitalizovaného dítěte – dlouhodobé parkování 30 Kč/den
Krátkodobé parkování v areálu nemocnice (prvních 30 minut zdarma) 30 Kč/každá započatá další hodina
Ztráta parkovacího lístku 500 Kč