Spolu s vybudováním lávky proběhla i oprava břehů pod železničním mostem a vybagrování koryta. Samotná lávka sedí na betonových patkách a v případě nebezpečí větší vody ji díky nízké váze (1492 kg) snadno přemístí bagr nebo odtáhne traktor.