Transport si vyžádal spolupráci městské policie, která řidiče sháněla a upozorňovala na to, že by měli odjet. Na místě byla i odtahová služba, která nakonec ale zasahovat nemusela. Nakonec se po dlouhém boji strom podařilo dopravit na tradiční místo a uchytit jej do držáku v zemi. Samotný smrk na náměstí byl městu darován ze soukromé zahrady, stejně jako jeho „kolega“ stojící na sídlišti. Přivezení vánočního stromu přihlížel dav zvědavců.