„Cena byla udělena za dlouhodobou koncepční práci na pozici městského architekta v Kolíně, kterým je od roku 2016. S jeho příchodem do Kolína začalo rovněž město soutěžit významné veřejné zakázky formou architektonických soutěží, které mají mezi veřejnými zakázkami nezastupitelné místo. Ocenění zároveň připomíná potřebu a důležitost pozice městského architekta pro kontinuální rozvoj a koncepci měst a obcí,” zhodnotila porota.

„Nesmírně si toho vážím,“ uvedl David Mateásko. „Je to ocenění všem pro město Kolín, jeho vedení a všem kolegům z městského úřadu. Bez vás, vašeho nasazení a vaší důvěry bych nic nedokázal. Těším se na další roky společné práce na rozvoji krásného města Kolína,“ dodal.

Architekt města Kolína David Mateásko
Architekt: Zeleň ve městech má mnoho hledisek. I "obyčejnou“ krásu

„Být osobností architektury není jen tak za něco. Jsou to plody celoživotního snažení a práce pro jiné. My na úřadě známe jeho mravenčí a důslednou práci. Mnohdy nelehkou, kdy musí být schopen říkat věci nahlas, jak je myslí a stát si za nimi. Cenu, kterou obdržel, si právem zaslouží. Jsme velmi pyšní, že v Kolíně takového architekta a člověka, jakým David Mateásko je, máme,“ reagovala kolínská radnice.