Využití současného přístroje ve dvou směnách i o víkendech již nedostačuje kapacitně požadavkům na vyšetření a neúnosně narůstají délky objednacích dob.

Moderní pracoviště magnetické rezonance umožní rozšířit počty vyšetření, tedy zkrátit objednací doby a nabídnout dosud málo dostupná specializovaná vyšetření v nejvyšší kvalitě jak pro pacienty odesílané k vyšetření lékaři nemocnice, ambulantními specialisty regionu, tak i pro pacienty vyšetřované a léčené ve specializovaných centrech například v Praze.

Minulý týden byla dodána na střechu pavilonu chladicí jednotka a nyní samotný přístroj.