„Nyní tam musí dojít k rekonstrukci vzduchotechniky. Následně bychom tam rádi přesunuli DDM, který už nemůže využívat bývalý Tuzex, tedy kryt v Pražské ulici,“ vysvětlil místostarosta Michal Najbrt.

Zázemí v bývalém Tuzexu, kde měl DDM klub C, takzvané céčko, nevyhovuje hygienickým normám ani z požárního hlediska. Rekonstrukce sklepních prostor by podle starosty byla tak nákladná, že přesun části aktivit DDM do Husovy ulice je lepším řešením.

Opravy by měly být dokončeny v polovině srpna, aby prostor v Husově ulici mohl od září začít sloužit dětem.