To byly důvodu, proč Iveta Librová z Třebovle zorganizovala setkání nejmladší generace s tamějšími památníky. „Také jsme chtěli, aby se děti potkaly s tou nejstarší generací a naučily se vzájemné toleranci,“ vysvětlila.

Zároveň šlo o to, aby se stmelovala obec. „Aby poznaly pamětníky s historií, kterou oni nemají, ale mohou se jí takto přiučit,“ vysvětlila.
Iveta Librová ale neměla obavy, že by vzpomínkové odpoledne bylo těm nejmladším vzdálené.

Pojala ho totiž tak, aby se děti mohly vžít do školkového života před několika dekádami. „Domluvili jsme se, že pamětníci přinesou dobové fotografie ze školky,“ řekla organizátorka.

Účel byl jednoduchý. „Chceme dětem ukázat, že život sice byl tehdy jiný, ale některé věci se naopak zase tolik nezměnily,“ řekla.
Setkání dětí a pamětníků je první z celé série následujících akcí. „Další by mohla být vzpomínkové setkání prvňáčku, kteří by se přišli podívat do školky,“ vysvětlila.

Další setkání by si ale zasloužila rekonstruovat zastaralé hrací prvky na zahradě mateřské kolky. Iveta Librová už má plán, jak na to, a sice přes dotační tituly. „Chceme totiž renovovat zahradu, zrušit staré prvky ze sedmdesátých let a postavit zbrusu nové,“ vysvětlila Iveta Librová.

Děti ze školky poté zazpívaly několik lidových písniček a recitovaly několik básniček, za což sklidily pokaždé ohromný potlesk. Pak jim zahrálo pohádku divadélko Kůzle.

Na konání setkání přispělo částkou dva a půl tisíce korun MAS Podlipansko z fondu sportu a kultury.