Podle ředitele Oblastního inspektorátu ČIŽP Praha Václava Berouška je na pozemku, kam byl odpad navezen, veden vysokotlaký plynovod a vodovodní potrubí. „Stavební suť by tak mohla potrubí plynovodu zatížit a v případě havárie by bylo obtížné suť odstranit a umožnit opravu,“ upozornil Beroušek.

Odpad tvoří zemina s příměsí stavebních materiálů – jako betony, cihly, dráty i asfaltová lepenka. Protože firma neposkytla žádné dokumenty, není možné zjistit, odkud odpady pocházejí a zda se nejedná o odpady nebezpečné. „Oproti stavu z února se mocnost navážky zvýšila z půl metru na místy až deset metrů a zasaženy byly i sousedící pozemky,“ dodal Beroušek.

Firma na výzvy ze strany ČIŽP nereaguje. „Nikdo ze společnosti se na kontrolu 2. května nedostavil, firma s inspekcí nekomunikuje. Náhledem do registru inspektoři zjistili, že firma nedisponuje žádným rozhodnutím, kterým by jí byl povolen provoz zařízení ke sběru, výkupu, využívání či odstraňování odpadů. K terénním úpravám nemá ani rozhodnutí vydané příslušným stavebním úřadem,“ řekl ředitel.

Firma nereagovala ani na výzvu ke druhé kontrole v srpnu. Pokusil se ji kontaktovat i Deník, telefonní čísla uvedená v databázi firem jsou však neexistující.