V Kolíně by se tak musela zvýšit cena vodného minimálně o šest korun za hektolitr. „Navíc by šlo 10 až 15 procent odpadní vody zpátky do Labe, což by v současné době, kdy podzemní vody není nadbytek, nebylo ideální,“ zmínil další problém starosta.

Místo toho nyní funguje propoj vodojemů. Stručně řečeno, vodojemy s tvrdou vodou čeká míšení s vodojemy s měkčí vodou. Výsledek je ten, že v lokalitách, kde se tvrdost vody pohybovala okolo 6,5 až 7 mmol na litr, což je výrazně tvrdá voda, se teď pohybuje v rozmezí 3 až 3,35 mmol na litr.

Tyto propoje vyšly na zhruba pět milionů korun. „Nevzniká tam žádná odpadní voda, ani nebude mít toto řešení vliv na cenu vody. Investice byla plně hrazena z nájemného vodohospodářské infrastruktury,“ doplnil Kašpar.

V současné době je také projekt na nové vrty na prameništi Veletov, které čekají na realizaci. Ty by měly být podle všeho velmi vydatné.