„Filipova cesta k tomuto cíli byla poměrně dlouhá a obtížná,“ začala vyprávět Iva Kronusová. Podle jejích slov dostával chlapec v první části úkoly mailem. „Ty v pěti vlnách obsahovaly nejen teoretické otázky, ale také praktická cvičení,“ vysvětlila Iva Kronusová.

Filip prý musel provést několik pokusů, jejich průběh podrobně popsat a zodpovědět doplňující otázky. „Zajímavostí této části bylo sestrojení modelu čínské rakety,“ vyzdvihla nejzajímavější část soutěže třídní učitelka. Ta také prozradila, že její žák od organizátorů obdržel díly skládačky a návod, jak postupovat. „Výsledné dílo musel nafotit a veškerou dokumentaci odeslat zpět organizátorům,“ dodala Iva Kronusová. Filip se v této části umístil na osmém místě ve Středočeském kraji.

Druhá část soutěže se uskutečnila minulý pátek v Liberci. Mladí vědci se sešli v areálu iQLandie. „Mladí vědci hledali ve čtyřech expozicích odpovědi na tři stránky plné úkolů,“ vysvětlila Filipova učitelka. Dodala, že otázky se týkaly znalostí z fyziky, chemie, přírodopisu a také zeměpisu. Na vyřešení všech záludných otázek měli soutěžící pouhých dvacet minut. „Čas rychle utekl a už se odevzdávaly výsledky,“ řekla Iva Kronusová s tím, že po náročném úkolu na chytré žáky reprezentující své školy čekala přednáška o vesmíru. Nebyla však za odměnu. Ihned po ní totiž následoval pětiminutový nelehký test.

„Pak už se čekalo na výsledky,“ popsala Iva Kronusová. „Filip se umístil na třetím místě,“ pochlubila se jeho třídní učitelka. Právě díky svému umístění v Liberci se Filip probojoval do celorepublikového kola vědecké soutěže pro žáky základních škol.

To se uskuteční 8. června na veletrhu vědy v Praze. „Filipovi držíme pěsti, vždyť reprezentuje nejen naši školu, ale i město Kolín a Středočeský kraj,“ řekla na závěr Iva Kronusová s tím, že Filip je dítě, které si chválu zaslouží. Soutěže se mohli zúčastnit děti od šesti do šestnácti let, kteří navštěvují základní školu nebo víceleté gymnázium. Z každého kraje do celostátního soutěže postoupili tři nejlepší řešitelé.