Objevují se hlasy, že by supermarkety mohly dávat charitě jídlo, která by ho předávala potřebným. Zaujala by vás jako ředitelku Farní charity Kolín tato možnost?

Ano, zaujala. V současné době má Farní charita Kolín uzavřenu smlouvu s Potravinovou bankou Vysočina. Je pro nás ale dost problematické si pro jídlo jezdit do Ledče nad Sázavou, protože nemáme automobil. Převážnou většinu potravin získáme z akce Národní potravinová sbírka, kterou budeme letos již 3. rokem v Kolíně pořádat. Ráda bych využila možnosti a poděkovala všem dobrovolníkům FCH Kolín, kterých bylo v loňském roce 30, za skvělou spolupráci při této náročné celodenní akci. Zásoby z NPS vydrží asi pět měsíců, to znamená, že v současné době bychom uvítali možnost odebírat potraviny.

Existuje v současné době možnost, jak potřebným lidem takto pomoci? V USA např. existují „soup kitchens", kde se vaří polévky pro lidi bez přístřeší.

FCH Kolín provozuje Sklad potravinové pomoci v Zengrově ulici. Obsluhuje ho pracovnice charitativního šatníku. Máme velmi úzkou spolupráci se sociálními pracovníky MěÚ, kteří vydávají poukazy na potravinovou pomoc do našeho skladu. Každý potřebný člověk v Kolíně a blízkém okolí má přístup k praktické pomoci a nemusí hladovět. Z toho máme velmi dobrý pocit. Mnoho organizací se soustřeďuje na poradenskou činnost a jistě ji provozují kvalitně. FCH Kolín si dala za cíl být místem praktické pomoci všem lidem v nouzi a to se nám, myslím, daří.

A co vaření jídla pro tyto lidi?

V roce 2015 jsme na Štědrý den pořádali Štědrovečerní oběd pro lidi v nouzi za velké podpory Vaška Říhy z Mariny Kolín. Bohužel ze strany klientů jsme měli jen malou odezvu. U této skupiny lidí v nouzi je totiž prvořadá dlouhodobá práce, navázání bližšího kontaktu, důvěry, až pak je možné očekávat, že nebudou mít ostych si přijít dát něco dobrého na podobné akce. Bohužel v současné době nemáme prostředky na takovou službu, tedy např. terénní sociální práce nebo denní centrum, které by bylo potřeba.

Farní charita Kolín zřídila i charitní šatník. Jaké na něj jsou reakce, jak se mu daří?

Na podzim roku 2014 jsme Charitní šatník otevřeli. Reakce jsou velmi dobré, mnoho Kolíňáků si pochvaluje možnost recyklace oděvů a jiných potřeb do domácnosti. Vyslyšeli jsme také volání občanů po možnosti odložit nepotřebné věci do kontejneru, aby je k nám nemuseli vozit.

V současné době je ve městě osm kontejnerů. Na druhé straně je mnoho potřebných, kteří rádi využijí možnost dostupného oblečení, obuvi, apod. I na tomto projektu úzce spolupracujeme se sociálními pracovníky MěÚ Kolín tak, abychom minimalizovali možnost zneužití pomoci.

Stejně jako v mnoha zemích na západ od našich hranic, i my bychom chtěli, aby se charitativní šatník stal také místem, kde si lidé přijdou vybrat něco pěkného nebo užitečného a přitom symbolicky podpoří fungování Farní charity Kolín.