Při zvláštní příležitosti se na návsi sešlo na dvacet přihlížejících, kteří si poslechli nejen slovo Boží, ale také pár slov z historie.Přítomní si společně připomněli, že zvon na zdejší kapličce dříve oznamoval různé události. Dříve se zvonilo poledne i klekání, zvon oznamoval úmrtí ve vsi a zvon ohlašoval také nebezpečí, například požár. Připomněli si význam kaple ve vsi a také její původní podobu, k té se opravou opět přiblížila.

Opravené byly vnější omítky, střecha, věžičky a výmalba. Na vnější fasádě byly navíc obnovené původní plastiky. Nově byly vyrobené také vstupní dveře. Na střeše přibyly okapy a okapový svod 
s vyústěním do vsakovacích jam.

Na oltáři v kapli původně stála socha Panny Marie. Ta už se do kaple nevrátí, jelikož se vedení městyse obává možné krádeže. Místo ní by však měl na oltáři být její obraz. Ten však v den svěcení ještě na místě nebyl. V brzké době však bude doplněný.

„Před vchodem byl nalezen původní schod, byl též opraven, sanován a ponechán na svém původním. Z okolí kapličky byl odstraněn starý drátěný plot i s podezdívkou a místo něj vysazen živý. Mezi kapličku a plot byl položen kačírek a žlabovky," popsal Martin S. Charvát.