Slavnostní vernisáž, která byla spíše setkáním a pietou, zahájil pěvecký sbor církve bratrské, poté promluvila Liz Nakian, zástupkyně ředitele Kanceláře pro záležitosti Holocaust na State Deparmantu amerického velvyslanectví v Praze. Ředitel Městské knihovny Pavel Kárník, který celé setkání organizoval a také moderoval, nato vyzval k proslovu starostu města Víta Rakušana.

„Scházíme se tady sedmdesát let poté, co se město Kolín změnilo, když ztratilo část své identity. Sedmdesát let od doby, kdy ztratilo významnou část svých obyvatel. Kdo byli tito lidé? Dlouhodobě tvořili hodnoty tohoto města, jeho prosperitu a podíleli se na významné části kulturního a společenského života města. Byli všem ostatním dobrými sousedy a městu Kolínu dodnes chybí. Je naší povinností si tuto událost připomínat," pronesl mimo jiné starosta a jeho slova sklidila zasloužený aplaus a po oficiální části i přímé gratulace, slova díků a někteří zúčastnění dokonce sháněli text projevu, který však Vít Rakušan pronesl z hlavy.

Irena Ravelová, pamětnice, která přežila transport, vzpomněla ve své řeči nejen Lidice a Ležáky, ale i osobní vzpomínky na to, jak jméno její a maminky nahradila čísla a jejich vyvolání je na poslední chvíli zachránilo z transportu. Rabín Andrew Goldstein z Londýna poděkoval všem těm, kteří se o výstavu zasloužili a historik Ladislav Jouza o ní zasvěceně pohovořil. „Transporty z Kolína byly celkem tři a z kolínského oberlandrátu zahrnující okresy Kolín, Nymburk, Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou nebo Český Brod, Kostelec nad Černými lesy nebo Havlíčkův Brod a Humpolec se jednalo o 2 202 osob," připomněl Jouza. Expozice se zabývá obdobím let 1938 – 1945 a dozvuky hrůz v poválečných letech. „Pokusili jsme se pomocí vzpomínek dokladovat vlastní kolínské transporty, které spadaly do období krutých sankcí po úspěšném atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a větší část kolínských židů se ani nedostala do ghetta Terezín. Naopak byli ihned odtransportováni na východ v rámci trestních – likvidačních transportů," zdůraznil Jouza.

Výstavu, která kromě jiného přibližuje i židovské hnutí v mnoha českých městech, pak otevřela Klára Zubíková, vedoucí oddělení kultury Středočeského kraje, který její vznik podpořil finančně.

(Zdeněk Hejduk)