Zatímco celorepublikový podíl osob v exekuci k roku 2017 činil 9,7 procenta, kolínský region je na tom ještě o trochu hůře. V okresním měřítku tento podíl osob totiž dosahuje 10,88 procent. To představuje 45 616 exekucí s průměrnou jistinou na osobu 258 408 Kč. Nejvíce je tu dlužníků se třemi až devíti exekucemi (37%) a s jednou exekucí (34%). Průměr je pak 5,1 exekucí na hlavu.

I když se často zmiňuje, že obvyklými neplatiči jsou lidé, kteří se bezhlavě nechali vtáhnout do nebankovních půjček, kolínská soudní exekutorka Eva Veselá tuto skutečnost ze své praxe tak úplně nepotvrzuje.

„Nebankovní půjčky také hrají svoji roli, ale zdaleka ne tak zásadní, jak se mediálně prezentuje. Časté je, že si lidi půjčují na vánoční dárky, dovolené, mobil pro děti. Jsou to přitom půjčky na věci, které vůbec nepotřebují,“ zmiňuje Veselá. „Dovolená a Vánoce za pár dní skončí, ale dotyční si tak přidělají starosti na několik let,“ konstatuje neuvážlivé rozhodování exekutorka, která ale rovněž podotýká, že další frekventovanou skupinou neplatičů bývají rodiče, kteří mají povinnost platit výživné.

Často se údajně také řeší půjčky mezi občany. „Problémem nejsou ani tak nebankovní půjčky, u nichž ministr apeluje na to, aby se oddlužily. Nejvíce biti na tomto systému jsou totiž samoživitelé,“ dodává.

Podle Veselé jsou to nejčastěji maminky, které musejí všechno táhnout ze svého, a také lidi, kteří ze svých našetřených peněz půjčili někomu známému a ten jim to nevrátil.

„Těm v případě oddlužení stejně zbudou jen oči pro pláč,“ říká exekutorka, která je toho názoru, že dlužníci se často ozývají mnohem hlasitěji než věřitelé, a že někdy navíc mívají „hroší kůži“ a naučili se v systému obratně „chodit.“

To v praxi znamená, že si půjčí na všech možných stranách, ale zároveň žádný majetek oficiálně nevlastní, jelikož ho s předstihem převedou na příbuzné a známé, a žijí si na rozdíl od podvedených věřitelů v relativním klidu.

Přesto se také najdou tací, kteří se ocitají v bludném kruhu půjček a dluhů kvůli nedostatečné finanční gramotnosti, případně z důvodu komplikované životní události, na kterou se nestačili s předstihem připravit.

I když se situace jeví často jako bezvýchodná, dotyčné psychicky ničí a bere jim životní motivaci, přesto se dá řešit. Také v Kolíně funguje Dluhová poradna, která poskytne informace, jak se situací naložit. Jednou z cest může být třeba oddlužení, neboli osobní bankrot. Při splnění zákonem stanovených podmínek pak může dojít až k sedmdesáti procentnímu prominutí dluhů.

Více na www.mapaexekuci.cz.