Zengrova ulice bývala podle pamětníků kdysi výstavní čtvrtí. Postupem let ale došlo ke změně skladby nájemníků a dnes tam není nouze o příjezdy městské a státní policie.

Město Kolín bylo na základě své žádosti vybráno ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám od jara 2015. Mezi lokality s vyšším podílem osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením byla zařazena právě Zengrova ulicie.

Jak připomněl starosta Michael Kašpar, radnice byty dlouhodobě odbydlovala. Aktuálně řeší ještě odbydlení dvou rodin. Prostory jsou v takovém stavu, že je nyní nelze použít. Musí se opravit vytápění, přípojky, rozvody vody i elektřiny. „Do rekonstrukce bychom museli investovat obrovské částky. Odhady jsou 40 až 50 milionů na 32 bytových jednotek. Potřebujeme udržovat stávající bytový fond a nemůžeme si dovolit vynaložit 50 milionů na dům, do kterého se léta neinvestovalo. Budeme tedy rádi, když ho někdo opraví a lokalita se zlepší,“ dodal starosta.

Že jsou byty vskutku v dezolátním stavu a nedá se v nich žít, potvrdil i místostarosta Michal Najbrt, který poznamenal, že v některých není dokonce ani koupelna. „Když začala covidová vlna, měli jsme povinnost postarat se o lidi bez domova, kteří byli pozitivní. Hledali jsme místo, ale tato lokalita byla zcela nepřípustná. Některé byty už ani nešly zamykat, byla tam několikrát předělávaná petlice, jsou tam vytlučená okna. Někde nejsou ani přípojky. Bude třeba totální rekonstrukce,“ dodal.

Dražbu by chtělo kolínské vedení uskutečnit v září a dům prodávat prázdný. Obavy některých obyvatel města, že by v domě s příchodem nového majitele mohla vzniknout ubytovna, místostarosta klidní tím, že má radnice stavební uzávěru. „Někteří zájemci jsou předběžně domluveni na přestavbě na malometrážní byty,“ dodal.