Ta zůstane „šedivá, nevýrazná“, jak ji hodnotí někteří kolemjdoucí. „Mysleli jsme, že dům dostane ještě nějakou barvu,“ komentovala Kolíňačka Andrea Kunášková.

Nedostane. Jak shrnul hlavní restaurátor Miloš Gavenda, na základě dosud poznaného a po rozsáhlé odborné diskuzi a několika zkouškách bylo rozhodnuto vrátit fasádu do nejstarší kvalitní historické doložené úpravy.

„To znamenalo odstranění všech sekundárních novodobých vrstev na úpravu z roku 1922. Nebyl to nikterak jednoduchý úkol jak po stránce technologické, tak i technické, neboť nesmělo dojít k poškození historické povrchové úpravy,“ připomněl restaurátor. Ve výsledku to znamená, že se zachoval kamenný výraz fasády. „Tato ojedinělá úprava zajisté bude předmětem nemnohých diskuzí a kritik, ale jsme přesvědčení, že tímto přístupem jsme přispěli k historickému výrazu Karlova náměstí v Kolíně,“ shrnul Miloš Gavenda.