Práce budou probíhat ve dvou etapách, první by měla skončit začátkem prázdnin, druhá pak odstartuje na podzim.  Hlavním cílem prací je právě sanace azbestu z venkovních desek starých balkónových stěn, takže se budou kompletně měnit všechna okna a lodžie.  Azbestové desky bude firma odvážet na skládku nebezpečného odpadu. Celková cena opravy včetně uložení azbestu činí přes 10 milionů korun.

V interiéru bytů bude stavební firma u lodžií zakrývat stěny fólií. Vně budovy bude lešení zakryté neprodyšnou plachtou s odsávacím zařízením. „Tím vytvoříme kontrolované pásmo včetně dekontaminační komory k bezpečnému dokončení celé akce,“ říká místostarosta.

Po demontáži obložení balkónových stěn a azbestových desek bude prostor vyčištěn a odborná firma provede kontrolní měření koncentrace azbestových vláken. Budou-li v pořádku, bude se na dům montovat nová stěna, která zároveň ušetří náklady na vytápění bytových jednotek.