Město bylo a je prodejem i výrobou drog proslulé. Už před více než dvaceti lety tam cestovali narkomani nejen z kolínského regionu, protože i naprostý nováček mezi uživateli tu údajně mohl sehnat zejména pervitin obvykle do pouhé hodiny. "No jasně, že jsme do Peček jezdili," přiznává jeden z letitých konzumentů české stimulační drogy, který nechce odtajnit své jméno. "Tam to bylo vždycky na pohodu, měli jsme své zdroje a vždycky udělali velký nákup," přiznává.

Ještě v listopadu roku 2017 tu došlo k velkému policejnímu zásahu, kdy bylo zatčeno osm recidivistů za distribuci pervitinu a heroinu. Ti samí přitom byli za stejnou věc odsouzení už v roce 2013. Od posledního policejního zátahu už se ale situace v Pečkách podle starosty Milana Urbana uklidnila. "Drogová závislost u nás už výrazně klesá," konstatuje spokojeně.

Jeho slova potvrzuje i Martin Holeček, jež je ředitelem sekce sociálních služeb Prostoru plus, který zde zajišťuje terénní program: "Od roku 2013 drogová scéna v Pečkách prodělala zásadní změnu. Po rozsáhlé policejní akci prořídla a město bylo klidnější. Ubyli především uživatelé drog přímo z Peček, a kontakty probíhaly více s přespolními uživateli, kteří si do Peček jezdili pro drogy, a to převážně pro Subutex do místní lékárny," vysvětluje.

Ani návrat distributorů na scénu roku 2017 již dramatický nárůst uživatelů znovu nespustil. "Přispěla k tomu i dřívější dohoda s místní lékárnou, která přestala prodávat injekční stříkačky, a ve městě tak ubylo nálezů těch použitých. Dalším důležitým krokem ke zklidnění drogové scény bylo zbourání nádražního hangáru, kde se uživatelé drog scházeli nejvíce, aplikovali si drogy a nejvíce odhazovali použité stříkačky," popisuje tehdejší situaci Martin Holeček.

Také jeho kolegyně Stanislava Holovčáková podotýká, že oproti dvanácti letům zpátky, kdy do Peček začala v rámci terénního programu jezdit, je dnešní situace úplně odlišná. "Tenkrát se povalovaly stříkačky úplně všude a drogy se prodávaly na každém rohu. To už dnes neplatí," hodnotí scénu s odstupem let.

Martin Holeček přitakává, že se místní obyvatelé cítí už mnohem komfortněji: "Situace s injekčními uživateli drog je Pečkách stabilizovaná. To, co ovšem obecně chybí, je práce s dospívajícími, kteří už mají zkušenosti s užíváním drog. A rozhodně chybí systematická práce s celými rodinnými systémy, ve kterých drogový problém vzniká," zmiňuje, v čem tkví zásadní úskalí v této problematice.