„V první etapě dostavby areálu přibydou nové objekty a vybuduje se nová infrastruktura za zhruba 53,6 milionu korun," uvedl hejtman Miloš Petera.

Cesta k zahájení dostavby skanzenu byla dlouhá a do poslední chvíle nejistá.

„Chvíli to vypadalo, že investice padne, protože stavební firma, která měla smlouvu s krajem, už po podpisu smlouvy odstoupila, a kraj tedy nemohl jednat s náhradním uchazečem. Musel vyhlásit novou soutěž," vysvětlil náměstek hejtmana Marek Semerád. „Hledaly se peníze a našly se," dodal.

Kraji se původně podařilo získal na dostavbu kouřimského skanzenu dotaci více než 85 milionů korun. Kvůli odstoupení firmy od smlouvy a zdržení s novou veřejnou soutěží se ovšem nemohlo podařit stihnout původní termíny, a to podmínky dotace vyžadovaly.

Nakonec ale kraj o dotaci nepřišel, přesměroval ji do skanzenu v Přerově nad Labem. Když hejtman Miloš Petera vloni v září říkal, že přesto kraj s dostavbou areálu skanzenu v Kouřimi nadále počítá, zdálo se to jako těšínské jablíčko. Ještě do konce roku se ale povedlo uvolnit pro Kouřim cca 50 milionů přímo z rozpočtu kraje. A nyní se z nich začne stavět.

Na dostavbu čekají cenné objekty lidové architektury složené v depozitářích, některé tam leží už desítky let. Stále se na jejich znovuuvedení do života nenacházely peníze a také se řešil fakt, že skanzen ležel na pozemcích, jež byly vráceny v restituci původním majitelům. Takže stavět další objekty za nejisté budoucnosti byl velký risk. To se nakonec po mnoha letech podařilo vyřešit pomocí dlouhodobé nájemní smlouvy. Takže dnes zahájení dostavby už nic nebrání.

Práce by měly trvat přibližně půl roku, skanzen se návštěvníkům otevře nejspíš na jaře 2016. A stálí návštěvníci jej možná po velkých úpravách ani nepoznají.

V rámci dostavby muzea lidových staveb dojde k celkové obnově stodoly ze Želejova a jejímu přenesení na vhodnější místo u rychty z Bradlecké Lhoty. Znovu se postaví usedlost zvaná Šperkovna ze Strašic a špýchar z Kornatic, které vytvoří usedlost z Podbrdska. Bude také přenesena a restaurována socha sv. Donáta ze Svatbína a postaven mariánský sloup z Konárovic a sousoší sv. Jana Nepomuckého z Tismic. Počítá se i s vybudováním celé usedlosti z Českobrodska a středního Polabí, která se bude skládat z chalupy z Masojed, výminku z Krchleb a stodoly sloužící jako depozitář sbírky zemědělských strojů.

Dále budou v celém areálu muzea zřízeny nové komunikace, rozvody sítí a provedeny další důležité úpravy technického rázu.

„Pomůže nám to nejen zachránit cenné památky lidové architektury, ale také výrazně zkvalitnit nabídku pro návštěvníky," shrnul Vladimír Rišlink, ředitel Regionálního muzea Kolín, pod které kouřimský skanzen spadá.

Kraj uvolnil peníze také na rekonstrukce stávajících objektů ve skanzenu. Bude se opravovat střecha na kovárně ze Starého Bydžova, opravy se dočkají také statek z Týřovic, studna z Kozojed, špýchar z Hrádku nebo boží muka sv. Prokopa z Kostelce nad Černými lesy. V neposlední řadě třeba také oplocení celého areálu.