Původně se kraji na dostavbu podařilo získat 80 milionůz dotace. Jenže firma, která vyhrála výběrové řízení, odstoupila od smlouvy. Jako důvod uvedla nedodržení termínu předání staveniště. A tak práce byly odloženy a dotační peníze šly jinam.

Na svém posledním zasedání ale krajští radní dali dostavbě zelenou a odsouhlasili vyhlášení veřejné zakázky na její realizaci.

„Rozhodnutí rady jsme velmi rádi. Těší nás, že alespoň první etapa bude zahájena. Pomůže nám to nejen zachránit cenné památky lidové architektury, ale také výrazně zkvalitnit nabídku pro návštěvníky," shrnul Vladimír Rišlink, ředitel Regionálního muzea Kolín, pod které kouřimský skanzen spadá.

Co do otevření skanzenu se tak vše vrací zhruba k původní variantě. Na Velikonoce neotevře, uzavřený pro veřejnost bude celý příští rok.

V rámci dostavby dojde k celkové obnově stodoly ze Želejova a jejímu přenesení na vhodnější místo u rychty z Bradlecké Lhoty.

Znovu se postaví usedlost zvaná Šperkovna ze Strašic a špýchar z Kornatic, které vytvoří usedlost z Podbrdska. Bude také přenesena a restaurována socha sv. Donáta ze Svatbína a postaven mariánský sloup z Konárovic a sousoší sv. Jana Nepomuckého z Tismic.

Počítá se i s vybudováním celé usedlosti z Českobrodska a středního Polabí, která se bude skládat z chalupy z Masojed, výměnku z Krchleb a stodoly sloužící jako depozitář sbírky zemědělských strojů.

Dále budou v celém areálu muzea zřízeny nové komunikace, rozvody sítí a provedeny další důležité úpravy technického rázu. Po první etapě dostavby by měly následovat další.

„Památky lidové architektury budou postupně doplňovány do celků z jednotlivých regionů. Střední Čechy reprezentují stavby z Kouřimska, Posázaví a Čáslavska. Směrem na jih má pak areál zaplnit lidová architektura z východních Čech a východní část areálu nabídne prostor severním Čechám," popsal další plány radní pro oblast kultury Zdeněk Štefek.

Na dostavbu čekají cenné objekty lidové architektury složené v depozitářích už několik desítek let. Stále se na jejich znovuuvedení do života nenacházely peníze a také se řešil fakt, že skanzen leží na pozemcích, jež byly vráceny v restituci. Takže stavět další objekty za nejisté budoucnosti byl velký risk. Budoucnost se podařilo vyřešit pomocí dlouhodobé nájemní smlouvy až před dvěma lety.