Pořádá se totiž každoročně. Ovšem letos byl tento den výjimečný a slavnostnější než jindy. Nesl se totiž v duchu oslav třicátého výročí zahájení poskytování péče zdravotně postiženým. „Díky připravenému programu a krásnému počasí se do areálu domova přišli podívat hrádečtí spoluobčané, lidé z přilehlých obcí, rodinní příslušníci klientů i zaměstnanců," řekla sociální pracovnice Věra Berková. Podle jejích slov byli pozvaní také bývalí zaměstnanci a přijeli se podívat i významní hosté z kanceláře prezidenta, z ministerstva práce a sociálních věcí, krajská radní pro oblast sociálních věcí Emilie Třísková, klienti a zaměstnanci spřátelených zařízení a další, kteří mají či měli k Domovu v uplynulých 30 letech úzký vztah. Připravené byly komentované prohlídky domova. Koho však prohlídka nezajímala, mohl si poslechnout například vystoupení Heidi Janků, skupin TOX Jaroslava Trnky a S. O. S. Bandy nebo nostalgického Elvise Presleyho v podání Milana Hrocha.

„V průběhu odpoledne předvedla svoje dovednosti Záchranná brigáda kynologů Středočeského kraje a do své práce nám dali nahlédnout i hasiči z Drahobudic," prozradila další body programu Věra Berková. Diváci podle jejích slov trnuli strachy při vystoupení šermířů ze spolku Pánů z Michalovic a žasli nad ohebností a pružností dívek z KTM twirl teamu z Kutné Hory a žákyň ze Základní školy v Kolíně IV., které předvedly ukázku břišních tanců. 

Nechybělo ani vystoupení těch nejmenších, tedy dětí z mateřské školy a základní školy v Bečvárech. Právě je a ostatní přítomné děti zaujala zvířat, která přivezlo sdružení Dítě a kůň kvůli ukázce zooterapie. Na místě bylo samozřejmě pro hosty připravené také občerstvení a celou akci ukončil závěrečný několikaminutový slavnostní ohňostroj. „Velké díky za nádherné odpoledne patří organizátorům, všem účastníkům a také sponzorům, bez kterých by nebylo možné podobnou událost uspořádat," zakončila Věra Berková.