Během celého dne probíhaly prohlídky zařízení domova pro osoby se zdravotním postižením, domova pro seniory a chráněného bydlení.

Nahlédnout bylo možno do připravených kronik, fotodokumentace a shlédnout promítání ukázek ze života klientů. O kulturní program se postaralo divadélko Kůzle, které pro hosty a naše klienty připravilo zábavné vystoupení plné písniček a tancování. Během odpoledne návštěvníci mohli vidět praktické ukázky cvičení na strojích a ukázky činností uživatelů v terapeutických dílnách v keramické a tkalcovské dílně.

Pro zájemce byla připravena beseda o bazální stimulaci s názornou ukázkou. Návštěvníci se mohli v chladnějším počasí zahřát kávou nebo čajem, občerstvení bylo také zajištěno.

Den otevřených dveří se prý vydařil, zúčastnili se ho hosté v podobě občanů Červeného Hrádku a okolních vesnic, bývalých zaměstnanců, rodin a přátel klientů.

Text a foto: Eva Kozlíková, sociální pracovnice Domova Na Hrádku