Vyzvednout si je je možné v Pečeckých službách (Tř. Jana Švermy 49) v úterý od 12.00 do 14.30 hodin a v pátek od 6.30 do 11.00 hodin. Smlouvu o výpůjčce lze i předem podepsat, naskenovat a poslat na e-mail cerna@pececkesluzby.cz.

Pak se nádoby vyzvedávají následující sobotu od 8 do 14 hodin na sběrném dvoře. V ojedinělých případech je po dohodě s Pečeckými službami možné nádobu dovézt před určenou nemovitost. Bezplatné rozdávání popelnic na tříděný odpad se netýká právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání.

Bezplatný vývoz papíru a plastu probíhá každý první pátek v měsíci.