Průměrné denní náklady na péči o jednoho klienta činí 1900 korun, rodina hradí 250 korun. Rozdíl musí hospic pokrýt z grantů a darů, protože financování domácí hospicové péče není ze strany zdravotních pojišťoven stále vyřešeno.

Hospic tak podporuje město, Římskokatolická farnost v rámci Tříkrálové sbírky nastřádala 80 tisíc korun na léky, zdravotnický materiál a pomůcky pro klienty. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Českém Brodě hospic podporuje pořádáním benefičních akcí a sbírek.

Zvýšil se i počet kontaktů lidí, kteří využívají služby sociální poradny, jež poskytuje poradenství a podporu nevyléčitelně nemocným, umírajícím klientům a jejich rodinám.