Lidé se ale v názorech rozcházeli. Asi polovina obyvatel hlasovala pro domácí čistírny. Druhá polovina se pak přikláněla k možnosti vybudovat centrální čistírnu a o domácí neměla zájem. Centrální čistírna by však obec vyšla asi na 5 milionů korun. Právě vysoké náklady přiměly vedení Přehvozdí přemýšlet o jiném řešení. A jelikož ne všichni souhlasili s domácími čistírnami, přišlo na řadu třetí řešení, které je kompromisem.
Starosta obce Václav Bažant chápe, že ne všichni chtějí domácí čistírny. Podotkl, že například lidé v bytových domech by vodu z domácích čistíren neměli jak využít. „Stejně tak domácí čistírny nejsou vhodné pro domy, ve kterých žije jen jeden člověk. S malým přítokem vody domácí čistírny ztrácí účinnost," poznamenal.

OBĚ MOŽNOSTI
Vznikl tedy kompromis. „Budeme mít malou kontejnerovou čistírnu odpadních vod v části obce, ostatní budou mít domácí čistírny," vysvětlil starosta. Tímto krokem by se obec měla dostat na pětinu nákladů z původní částky kalkulované na centrální čistírnu odpadních vod.
Domácí čistírny by měly pomoci v odlehlých místech, kde je složité a finančně náročné vybudovat kanalizaci. „V takových případech se budeme obyvatelé snažit přesvědčit, aby vybudovali domácí čistírnu odpadních vod," připustil starosta. Ten také připomněl benefity domácích čistíren. Lidé podle něj zaplatí počáteční náklady a poté hradí pouze případné revize a opravy. Navíc mají k dispozici vodu, kterou mohou využít k zalévání zahrádky. Naopak ti, kteří jsou připojeni na kanalizaci a centrální čistírnu musí kromě přípojky platit také stočné za každý metr krychlový vody. Ten by měl vyjít na 50 korun.

S budováním domácích čistíren by v Přehvozdí chtěli začít již v letošním roce. Obec přemýšlí o tom, že hromadně zažádá o povolení, které je k výstavbě potřeba.

ŽÁDOST O DOTACE
Co nejdříve by obec chtěla začít také s výstavbou kontejnerové čistírny. Ačkoli peníze na její vybudování v kase obce jsou, zažádalo vedení obce o dotace. „Pokud uspějeme v žádosti o dotace, začneme s výstavbou v roce 2018," řekl Václav Bažant. Pokud však obec v žádosti neuspěje, využije vlastních zdrojů a začít bude moci dříve. „Projektovou dokumentaci máme již hotovou," dodal starosta. (lma)