Výsadba je zaměřená na staré odrůdy ovocných stromů, které budou tvořit téměř dvě třetiny výsadby. Do země půjdou tzv. špičáky, což jsou stromky bez založené koruny. Svůj domov by zde měly najít hrušně, například tzv. máslovka, Boscova lahvice. Mezi odrůdami jabloní se může objevit Astrachán bílí, Jadernička moravská, Panenské červené a další. Nezapomene se na třešně, jeřabiny, ořešáky a keře moruší. Z velkých stromů by měly být vysazeny tradičně lípy, duby, javory a někde se objeví jilmy, habry.