„Dobrovolníci se při akcích zapojili mezi místní obyvatele, poznali komunitu a život v České republice a zároveň svým sdílením zkušeností, kulturou a tradicemi byli pro místní komunitu přínosem,“ uvedl Jiří Stuchl za obecně prospěšnou společnost M‘am‘aloca.

Hlavní činností účastníků Summer Workcampu byla pomoc při obnově kostela sv. Havla ve Štolmíři a přilehlého hřbitova, kde čistili staré zanedbané náhrobky. „Uplatnili i svou fantazii a kreativitu při tvorbě takzvané stezky bosých nohou, která vznikla s jejich pomocí v přilehlém prostranství na návsi Štolmíře, kde se pravidelně konají různé akce,“ doplnil Jiří Stuchl.

Účastníci Summer Workcampu uklízeli kostel sv. Havla a jeho okolí ve Štolmíři.

Během třítýdenního workcampu se dobrovolníci zapojili i do přípravy místního festivalu Štokfest, který je pořádán při příležitosti patnáctileté existence M‘am‘alocy. Dále si vyzkooušli práci animátora uměleckého příměstského tábora pro děti od 6 do 12 let.

Summer Workcamp je společnou aktivitou neziskových organizací INEX-SDA a M‘am‘aloca.