Pro zajímavost
Ročně se ve světě uskuteční přes 110 milionů darů krve, z toho 47% je v zemích s vyššími příjmy, kde žije 19% populace. V těchto zemích je nejčastějším příjemcem člověk nad 60 let věku v plných 79% případů.

Oblastní nemocnice Kolín v tuto chvíli nedostatkem dárců netrpí. Transfuzní a hematologické oddělení provádí ročně kolem pěti tisíc odběrů. K pravidelným odběrům dochází vždy v pondělí a v pátek od 6 do 9 hodin. Dárci darují krev bezplatně, mají jen možnost odpočtu z daní. Za každý odběr je možný odpočet dva tisíce korun. Dárci dostávají malý příspěvek na zlepšení stravování, dárky pouze od zdravotních pojišťoven.

Více dárců je mezi muži. „V Kolíně vždy darují krev společně příslušníci Sboru dobrovolných hasičů okresů Kolín a Kutná Hora. Nemocnice se také účastní akce Daruj krev s Českým rozhlasem," upřesnila mluvčí nemocnice Stanislava Kubincová. Transfuzní oddělení odebírá také krevní plasmu, a to už od roku 1992.

JEDINĚ DO ČÁSLAVI

Čáslavská transfúzní stanice je jedinou na Kutnohorsku. Nemocnici v Kutné Hoře zásobuje odběrné místo v Kolíně.

Čáslavská nemocnice má vlastní hematologicko-transfuzní oddělení, v současné době zde však naštěstí mají dostatečnou zásobu krve. Někdy se prý dokonce stane, že zde provedou odběry pouze objednaným dárcům, vždy prý záleží na aktuálních zásobách krve.

Přestože se nemocnice v Čáslavi řadí k těm menším, základnu transfúzní stanice tvoří tisíce dárců. Číslo se pohybuje okolo 3500 dobrovolných dárců a ročně je zde provedeno kolem 3000 odběrů. „Je to dáno i tím, že se nám ta základna tak nějak přirozeně obnovuje. V rodině, kde chodí darovat rodiče, se dost často stává, že se pak stanou dárci také děti," uvedla Pavlína Kunáš-ková z hematologicko -transfuzního oddělení.

close Darování krve. Infografika info Zdroj: Deník zoom_in

Kliknutím infografiku zvětšíte.

V celkovém počtu dárců jednoznačně převládají muži, jsou jich asi dvě třetiny. Není to ale dáno jejich větším zájmem, jako spíše celkovou tělesnou konstitucí. „Ženy například nemají tolik krvinek," doplnila Kunášková.

I když je dárců dostatek, zvou si v Čáslavi některé i na speciální odběry. Jedná se o ty dárce, kteří mají krevní skupinu RH-. Ta je někdy také nazývána „univerzální krví". Jedná se o specifickou krevní skupinu, jejíž univerzálnost spočívá v tom, že se nekříží s krví příjemce. 

Místo na pivo si chodí popovídat při darování krve

close Dalibor Zeman info Zdroj: Deník / Martinková Jana zoom_in

Kolín - Dárce krve velmi často najdete mezi těmi, kteří při svém povolání vidí, jak strašně moc je krev potřeba. Jedním z takových je i velitel stanice Hasičského záchranného sboru Kolín Dalibor Zeman. „Jak dlouho dávám krev? Já už ani nevím. Dlouho. Mám kolem 30 odběrů," snažil se Dalibor Zeman rozvzpomenout na první den, kdy byl darovat krev.

„Byl to tehdy momentální nápad, že bych to mohl zkusit, zkrátka pomáháte lidem. Jako hasiči máme takový instinkt pomáhat," shrnul velmi trefně pohnutky, které k dárcovství vedou i další jeho kolegy.

Rozhodně není na kolínské stanici jediný dárce. Na transfuzní stanici s ním dochází hned několik kolegů, přesněji řečeno, tak polovina sboru. „Občas se dohodneme a vyrazíme společně, zkrátka jdeme jako parta, takže si u toho můžeme i povídat," popsal Dalibor Zeman. Prostě někteří chlapi chodí s partou kamarádů poklábosit na pivo, hasiči si sem tam vyrazí na kus řeči na transfuzní stanici. „Dokud budou moji krev chtít tak budu chodit," shrnul Dalibor Zeman, který daruje krev asi čtyřikrát do roka.