Žádný z návrhů nebyl pro nesplnění kritérií vyřazen. Dalším krokem bylo plánované online setkání s navrhovatelů se zástupci města a úřadu i se zájemci z řad veřejnosti. V diskusi byly návrhy stručně představeny, padly i doplňující otázky.

Podle povahy návrhu pak projekt putovaly dotčeným odborům – jako je odbor výstavby a územního plánování, odbor životního prostředí a zemědělství nebo odbor dopravy – s žádostí o vyjádření k záměru.

Návrhy s kladným stanoviskem následně půjdou k veřejnému hlasování. „Plánujeme ho od 9. do 30. dubna,“ doplnila Ištvániková.