„Původní křižovatka byla dopravním řešením bez usměrnění dopravních proudů na hlavní komunikaci nevhodná pro bezpečné odbočení vlevo ve směru od Kolína. Cílem úpravy křižovatky je tak především zajištění bezpečného průjezdu, zejména zmíněného levého odbočení ve směru Kolín-Velim," řekl Buček.

Ve středu 20. října byla podle něho provedena asfaltová zálivka pracovních spár a pokračují práce v okolí obou komunikací. Použité technologie umožnily silničářům v průběhu čtvrtka 21. října dočasně uvolnit provoz bez nutnosti kyvadlově řízené dopravy, řidiči tak mohli alespoň v omezeném časovém období projíždět stavbou bez omezení.

Doprava na opravovaném úseku silnice I/38 mezi Kutnou Horou a Kolínem.
OBRAZEM: Uzavírka na silnici I/38 se posunula

„V pátek 22. října předpokládáme opět za kyvadlově řízené dopravy dokončení vodorovného dopravního značení a v průběhu odpoledne uvedení tohoto úseku silnice I/38 do provozu v režimu průjezdu stavbou. To znamená, že dokončovací práce budou probíhat i nadále, avšak už s minimálním vlivem na plynulost dopravy," dodal Buček.

Termín uvedení tohoto úseku do provozu se podle něho podařilo zkrátit o sedm dnů. „Objektivně zjištěný stav komunikace, kdy zejména v rámci I. etapy bylo třeba provádět rozsáhle sanace konstrukčních vrstev vozovky až na její nestmelené podkladní vrstvy v hloubce 70 centimetrů, bohužel neumožnil uvedení do provozu ještě o nějaký den dříve,“ dodal mluvčí ŘSD.