Prostor Karlova náměstí před Mariánským sloupem se z minuty na minutu proměnil v dějiště historické bitvy. Rytíři byli vyzvání k souboji před zraky stovky diváků – ti se i přes začínající déšť nenechali odradit a bedlivě sledovali „válečné“ pole. Napínavý souboj za zvuku mečů oživili bojovníci i vtipnými scénkami, které ocenili zejména ti nejmenší z přítomných.

Historický program pokračoval na Kolínské jízdárně, která nabídla dobový jarmark plný dobrot, přehlídku řemesel i výrobků. Zde začala před kulisou středověkého města další rekonstrukce bitvy, v té se utkali nejen rytíři, ale i žoldnéři, sudličníci, praporečníci, zbrojný lid, střelci z luků a kuší, ale i dělostřelci.