Podle místostarosty Michala Najbrta město vypsalo soutěž na měření v Ovčárecké ulici, Veltrubské ulici a nově jej chce vrátit právě do ulice U Křižovatky - vzhledem k tomu, že se otevřel Nový most. Měřit se bude jen v jednom směru, a to od Futura k velkému kruhovému objezdu. „Nový most, kde je čtyřproudová komunikace, svádí k rychlé jízdě. A směrem ke kruhovému objezdu se jezdí rychleji než k Novému mostu,“ připomněl místostarosta. Předpokládá se, že měření tam začne od Nového roku.

Soutěž na úsekové měření v Třídvorské ulici by mělo následovat až na podzim příštího roku. Teď by to nemělo úplně smysl, když se počítá s rekonstrukcí této ulice.

V Polepské ulici je podle místostarosty zařízení na měření rychlosti už letité, město chce proto udělat revizi a zvážit, jestli má smysl ho ještě opravovat. „Je v majetku města. Pro nás by bylo komfortnější, kdyby bylo měření kompletně zajištěno dodavatelem, stejně jako v ostatních úsecích,“ poznamenal Najbrt.

Měření i v Kořenicích a Bečvárech

Kolínský odbor dopravy zpracovává také přestupky z měření rychlosti v Kořenicích a nově mu přibudou Bečváry. Tam už bylo měřicí zařízení instalováno a systém je před spuštěním. „Zejména v prvních dvou letech bývá přestupků poměrně dost a kapacita úředníků, kteří je zpracovávají, je jasně daná. Dolaďujeme proto automatické předávání přestupků, kde ještě řešíme technické detaily. Přestupek pak bude odbaven vlastně na pár kliků, bude tak možné agendu zvládnout v daleko větším objemu než při ručním zpracování,“ dodal místostarosta.