„Na standardech s námi spolupracovala odborná firma, společně s městským architektem je odbor regionálního rozvoje připravoval rok,“ poznamenal místostarosta Michael Kašpar. „Rozdělují město na oblasti a určují, kde by měly být jaké lampy a jaké sloupy. Všichni projektanti, kteří budou pro město pracovat, budou mít standardy k dispozici, také zhotovitelské firmy a všichni by se jich měli držet,“ dodal místostarosta.

Podle slov starosty Víta Rakušana byla dlouhá jednání s AVE Kolín, jak veřejné osvětlení rekonstruovat. „Jiná města si vezmou úvěr a ten splácí z úspor, kterých lze nyní evidentně dosáhnout. V Kolíně jsme však museli vymyslet a dohodnout, jak generovat úsporu nikoli pro AVE, ale pro město,“ řekl. „Proto trvalo tak dlouho, než jsme se dobrali k výsledku. Rekonstrukce veřejného osvětlení byl rest města Kolína, ale už je to připraveno, model je dohodnut, je to složitý finanční model, ale bude z něj úspora a bude pro město,“ dodal starosta.

Na základě nových standardů veřejného osvětlení hodlá město čerpat dotace z ministerstva průmyslu a obchodu. Už letos se podařilo získat dva miliony na zlepšení veřejného osvětlení. „A to byl dokument ještě rozpracovaný, tak myslím, že by Kolín měl mít dobrou šanci získávat peníze i v dalších letech,“ dodal místostarosta Kašpar.

Cílem standardů je ale například také definovat postup výstavby a použitý materiál, aby se zajistila kompatibilita se stávajícím osvětlením. Snížení spotřeby elektrické energie se plánuje v průměru minimálně o 30 %.

Území města standarty z větší části zařadily do kategorie prostor nebezpečných, a proto je zda navržená ochrana samočinným odpojením od zdroje do pěti vteřin. Jinými slovy – pokud třeba do nové lampy nabourá auto, automaticky se po pěti sekundách odpojí.

Standardy veřejného osvětlení platí na 10 let, tedy do konce roku 2028, poté je bude muset opět schválit či aktualizovat zastupitelstvo.

O to, nemít lampy, jak se říká každý pes jiná ves, usilují i v dalších městech, například v Českém Brodě. „Nemáme přímo standardy, ale projekty, takže máme vytipováno, jaký typy osvětlení do kterých ulic umístit, a snažíme se toho držet,“ říká starosta Jakub Nekolný. „Máme tři druhy lamp a postupně přecházíme ze sodíkových na ledková osvětlení,“ dodal.

Správní území města je rozděleno do dvanácti zón, které vychází z historického vývoje či společných architektonických znaků té které lokality. Jsou to: historické centrum, centrum, obytná zóna Kolín V, obytná zóna Kolín V Zálabí, obytná zóna Kolín II Pražské předměstí, obytná zóna Kolín III a IV, obytná zóna Kolín IV Kutnohorské předměstí, místní část Štítary až po Radovesnice I, místní část Sendražice a myšleno je ve standardech i na směr Polepy a Hluboký Důl. Samostatnými zónami jsou pak křižovatky a průtahové silnice. Například v historickém centru, což je lokalita ohraničená ulicemi Rybářská, Sokolská, náměstí Republiky,
Politických vězňů a Mostní bude mít osvětlení dekorační historické ve výši čtyři až pět metrů. Budou to takové, jaké jsou nyní ve spodní části Kouřimské ulice. Naopak třeba taková sídliště budou mít technická, silniční svítidla designovaná o výšce osm až deset metrů.