„Celkem je to asi 83 milionů korun. V těch jsou zahrnuty i tři velké akce dostaveb a vestaveb – nový pavilon mezi Bezručovou a Masarykovou základní školou za 23 milionů, vestavba ZŠ Kmochova za 22 milionů a nástavba ZŠ Mnichovická za 23 milion korun,“ upřesnil starosta Michael Kašpar.

Všechny velké akce se už rozjely. „Na 2. ZŠ se už pracuje, u 5. ZŠ se zaměřuje a dělá se stavebně technický průzkum, mezi 1. a 7. ZŠ se začalo přeložkou vodovodu a kanalizace, proběhla skrývka a začne se zakládat vlastní stavba,“ popsala místostarostka Iveta Mikšíková.

Ve všech třech případech jde o rozšíření kapacity odborných učeben – přírodovědné a technické vzdělávání plus zabezpečení bezbariérovosti. Ve všech třech budovách tak bude výtah.

Vestavba v podkroví ZŠ Kmochova dá vzniknout počítačové učebně, jazykové učebně a dvěma učebnám přírodních věd. Přibude také kabinet, čajová kuchyňka, pracovna psychologa či další toalety.

Nový společný pavilon mezi ZŠ Masarykova a Bezručova bude obsahovat nové učebny přírodních věd, dílny, polytechnickou učebnu.

ZŠ Mnichovická díky nástavbě podle slov místostarostky získá prostory, kde bude technická a řemeslná učebna, učebna jazyků a informatiky, zázemí pro učitele a sociální zařízení. Výtah bude v tomto případě vně budovy. Chystají se také sadové úpravy v okolí školy.