Opatření se týká obcí Kolín (Kolín – Sendražice, Štítary a Zibohlavy), Ovčáry (průmyslová zóna Ovčáry), Volárna, Velký Osek, Tři Dvory, Konárovice, Veletov, Ratboř, Kořenice, Radovesnice I, Křečhoř (Kamhajek, Kutlíře), Břežany I (Chocenice), Velim, Plaňany a Dobřichov.

Jak uvedli představitelé města, omezení spočívá v zákazu zalévání zahrádek, kropení travnatých porostů, napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů, jako vlastní studny, dešťové akumulace a podobně.

„Na území těchto obcí je možno vodu z veřejného vodovodu užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům a smluvním technologickým účelům,“ uvedli představitelé města.

Důvodem je fakt, že v současné době je množství vody ze stávajících zdrojů podzemní vody nedostačující, zvlášť v jarních a letních odběrových špičkách. „Na skupinovém vodovodu opakovaně nastává v jarních a letních měsících přechodný nedostatek pitné vody vlivem kropení travních porostů, napouštění bazénů, mytí aut a podobně,“ uvedlo vedení města.

Vlivem nepříznivých klimatických podmínek v posledních letech klesá vydatnost prameniště Tři Dvory. Právě ten tvoří většinovou část zásobování skupinového vodovodu.