V první etapě stavy by měla být opravovaná část od sportovní haly ke křižovatce u Santiniho kapličky. Silnice bude při této části úplně uzavřena. Přístup do přilehlých nemovitostí bude omezený. Dopravní obslužnost školy bude možná z Dlouhé ulice.

Další část sahá až k Dobropolské ulici. Také zde bude úplná uzavírka pro veškerou dopravu. V předstihu pak budou zveřejněné a vyznačené objízdné trasy. Tato etapa bude realizovaná během října a listopadu.

Poslední etapa by se pak měla uskutečnit v prosinci a následně v lednu roku 2015. Jde o část od křižovatky Okružní ulice a Dobropolské ulice k autobusovému nádraží. Při této etapě lze místem projíždět s omezením. Otevřený bude jeden jízdní pruh. Dopravu budou po dobu uzavírky řídit semafory.

„Před každou etapou a v jejím průběhu budou pořádané informační schůzky s obyvateli přilehlých nemovitostí," řekla starostka Kouřimi Zuzana Čiháková. Podle jejích slov budou občané informování také písemně, a to na internetových stránkách obce i v tištěných publikacích města. Ti, kdo lokalitou pouze projíždějí, by se měli řídit právě dopravním značením objízdné trasy, případně sledovat změny na dopravních serverech.

Rekonstrukce má místo zmodernizovat a zvýšit jeho estetické hledisko. Důležitá pro místní je také rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu.