„Více vytříděného odpadu znamená více peněz od firmy Eko-Kom a dalších, které slouží právě ke snížení nákladů pro svoz a likvidaci odpadu. V roce 2018 byla výše příjmů od těchto firem a z prodeje surovin (papíru, fritovacího oleje, tříděného skla) 1,7 milionu korun. Naproti příjmům musíme brát také náklady na rozšířený a nadstandardní svoz odpadu, mzdy pracovníků atd,“ řekl ředitel.

Největší položkou ve výdajích je směsný a objemný odpad, jehož výši mohou svým tříděním právě ovlivnit občané. Od roku 2009 se objem tohoto odpadu snižuje, naopak množství vytříděných komodit roste (170 kg na jednoho občana za rok 2018).

Vzorní třídiči ale nejsou všichni Českobroďáci. Možná je to neznalost, ale často schválnost a lhostejnost.

„To se již několikrát projevilo při svozu bioodpadu z domácností, kde někteří občané dokáží zahrabat do hnědé nádoby mrtvá zvířata, hadry, ryby v igelitovém sáčku, ale i kamení. Tím může dojít k poškození drahé svozové techniky, ale i zařízení kompostárny v Radimi a hlavně tím hrozí zvýšení poplatku pro občany,“ dodal ředitel.