„Ve městě máme ale i další lokality, které ještě v portálu zanesené nejsou,“ vysvětlil starosta Michael Kašpar. Jsou jimi třeba topolové stromořadí a další stromy kolem rybníku Peklo nebo lokality, které nově přešly do majetku města, například 40 stromů na Spálence.

Bude se to týkat i stromů v různých městských dvorech bytových domů, stromů v areálech škol a školek apod. „Souvisí to i s tím, že od 1. ledna vzniká na odboru životního prostředí nové samosprávné oddělení městské zeleně, které se bude o vše starat. Dnes se například o stromy v areálech škol staraly ředitelé, o stromy v zahradě v domově důchodců paní ředitelka nebo odbor byt, nebytů,“ shrnul starosta.

Po dokončení inventarizace by mělo do portálu přibýt ještě dalších tisíc až dva tisíce stromů. Celkem to tedy bude za celý Kolín na 15 tisíc stromů.

Hlavním smyslem portálu je, jak už název napovídá, mít stromy pod kontrolou, znát jejich aktuální stav, a předcházet tak problémům například během větrného počasí. Jak starosta dodal, během posledního silného větru minulé pondělí vznikly na městské zeleni minimální škody.