Kolik dětí se účastnilo náboru?

Náboru se zúčastnilo čtrnáct dětí, což je o sedm méně, než přišlo na nábor podzimní. To ovšem nevadí, protože děti přicházejí i mimo nábor a jen za poslední měsíc přibylo třináct nových. Když jsem do FK Kolín před osmi měsíci přišel, měl jsem čtrnáct nepřipravených dětí v kategorii FŠ, respektive U8. Nyní máme v těchto jen dvou kategoriích šedesát pět dětí. Celkově v přípravkách již přes sto. Jsem vděčný za každé dítko, které přijde zkusit hrát fotbal.

Co všechno si mohly děti v rámci náboru vyzkoušet?

Na začátku jsme si vyzkoušeli sekvenční vedení míče, zaseknutí a změnu směru vedení a s tím související orientaci v prostoru a pak jsme přešli k všestranné pohybové průpravě a atletické abecedě. Vše jsme zakončili zklidněním a protažením. Děti dostaly sladkou odměny a šly spokojené domů.

Hlásili se pouze chlapci nebo také děvčata?

Přihlásilo se dvanáct chlapců a dvě dívky.

Hrají v kolínských přípravkách nějaké dívky?

V přípravkách respektive FŠ máme další tři děvčata. Bohužel jedna z nich musela v minulém týdnu ze zdravotních důvodů skončit.

Kolik let je nejmladšímu účastníkovi? Byl šikovný?

Nábor byl pro děti rok narození 2009 až 2004 a nejmladšímu borci bude v listopadu pět let.

Jak často nyní budou malí fotbalisté trénovat?

Trénujeme dvakrát týdně, každé pondělí od 17.30 hodin a každý čtvrtek od 15.15 hodin. Tréninková jednotka v této kategorii trvá maximálně 60 minut.

Jsou tréninky něčím zajímavé, jiné než jinde?

Tréninky musí být pestré a jednotlivá cvičení jsou kratší než u starších dětí, z důvodu udržení pozornosti. Tréninkové jednotky si pečlivě připravujeme a vkládáme do nich jednoduchá cvičení, která můžete vidět i u evropských velkoklubů, jako jsou například Barcelona, Chelsea nebo Ajax.

Tím se myslím určitě odlišujeme od klubů okolních. Také máme před dokončením koncepci, nebo lépe řečeno mantinely, ve kterých se budou jednotlivé týmy kategorie FŠ a U8-U11 pohybovat, což nemá ani většina ligových týmů. Je to titěrná práce a výsledky našeho snažení přichází až za několik let.

Co na děti čeká na trénincích a na zápasech?

Děti ve FŠ hrají pouze přátelská utkání, občas nějaký ten turnaj. To vše potom přichází s kategorií U8, tedy nejmladší přípravkou, kde se hraje oficiální Okresní soutěž a turnajů je mnohem více.

I když například 24. května jedeme na North Cup 2014 v Jablonci n./N., což je velký turnaj pro děti ročníku 2007, kde bude 24 týmů z celé republiky (Sparta, Slavia, Bohemians, Hradec Králové, Liberec, atd…) a v červnu další velký turnaj v Benátkách.

Na trénincích se zaměřujeme na všestrannou pohybovou průpravu, základní fotbalové dovednosti, orientaci v prostoru, soubojové chování 1/1, fintování, a podobně. Používáme i vyhlášený nizozemský tréninkový program Coerver na jemnou techniku a práci s míčem.

Před námi je sice léto, jak však trénují děti v zimě nebo v nepříznivém počasí?

Trénovat se musí samozřejmě i přes zimu. Chodíme dvakrát týdně do haly, kde máme vše potřebné. A pokud je nepříznivé počasí, tak jsme nuceni trénink přesunout a nebo bohužel úplně zrušit.

Co když děti propásly nábor, mohou ještě přijít?

To není žádný problém, v FK Kolín nábory nikdy nekončí. Dítko může přijít vlastně kdykoliv. I mimo velký nábor jich v poslední době přichází opravdu hodně. Mám z toho obrovskou radost, že se daří děti přitáhnout všeobecně k nějakému sportu, zvláště pak k fotbálku do Kolína.