V západním průčelí ve směru od vstupu od Staré školy vznikne takzvané zádveří, díky němuž bude možné se do svatostánku podívat. Původní myšlenkou bylo udělat toto zádveří prosklené, ale nakonec bude krásné kované.

Změna je součástí druhé fáze rekonstrukce chrámu. Jejím obsahem jsou také nové varhany, dokončení restaurátorských prací v interiéru, restaurování mobiliáře nebo třeba zpřístupnění krypty. Na celý projekt získala Římskokatolická farnost pod vedením faráře Jána Halamy téměř šedesátimilionovou dotaci.

„Osobně jsem moc rád za podnět, který byl do projektu včleněn, zpřístupnění chrámu ze západního průčelí od zvonice a Staré školy. Kovaným zádveřím lze do chámu nahlédnout prakticky po celý den,“ komentoval starosta Michael Kašpar.

Práce na celé akci začnou v horizontu několika týdnů.