Obor pečovatelské služby je zaměřený na práci v sociálních službách, zaměřuje na praktické činnosti v oboru pečovatelství a ošetřovatelství. Obor praktická škola dvouletá je určen žákům se zdravotním postižením. Ke studiu mohou nastoupit i žáci s nedokončeným základním vzděláním.

Díky nevelkému kolektivu a stálému pedagogickému sboru zabezpečuje naše škola žákům individuální přístup respektující specifické potřeby žáků. Praktické vyučování je děleno do menších skupin, ve třídách pracují asistenti pedagoga.

Studium je koncipováno tak, aby během dvouleté přípravy poskytovalo žákům kvalifikační podmínky pro získání rekvalifikačního osvědčení. V závěru studia tak mohou naši absolventi podle svých možností a schopností získat dvě osvědčení: Pomocný pracovník v kuchyni, Pracovník v sociálních službách.

Obecným cílem studia na naší škole je příprava žáků na rodinný život, jejich úspěšné včlenění do společnosti a zvýšení šance jejich budoucího uplatnění na trhu práce. Snažíme se žákům zprostředkovat vhodné mezilidské prostředí, ve kterém bude respektována a přijímána jejich individualita, ale vedeme je i k vzájemné úctě k ostatním a k sobě navzájem.

Rádi Vám otevřeme dveře naší školy ve dnech 21. listopadu, 5. prosince a 16. ledna nebo po dohodě kdykoli.