Akce je součástí propagace současného umění ve veřejném prostoru. Umělecké dílo, které kopec ozdobí, musí brát ohled na historii místa, ale i na další okolnosti. Vinice je bývalou skládkou, která je dnes už dávno rekultivovaná, nicméně samozřejmě krytá nepropustnou fólií.

„V některých místech je nad ní 30 centimetrů, někde třeba 70, ale v průměru 40 až 50 centimetrů zeminy. Proto je v podmínkách soutěže, že dílo nesmí fólii porušit,“ dodal starosta Michael Kašpar. „Toto je i důvod, proč na Vinici nejsou a do budoucna ani nebudou žádné stromy, které by svými kořeny fólii protrhly,“ vysvětlil starosta.