Tento certifikát dokládá vysokou kvalitu a rozsah péče o pacienty s cévními mozkovými příhodami a dokládá příslušnost mezi kvalitní pracoviště v měřítku České republiky i celoevropsky. Ocenění získalo kolínské iktové centrum již opakovaně.

„Počet pacientů léčených pro cévní mozkovou příhodu v Iktovém centru Oblastní nemocnice Kolín se pohybuje v posledních letech kolem 600 ročně a počet pacientů léčených specializovanou metodou podáním intravenosní trombolýzy je nejvyšší mezi středočeskými nemocnicemi (v roce 2021 to bylo 109 pacientů) a je i na úrovni některých velkých fakultních nemocnic,“ upřesnil primář neurologického oddělení Zdeněk Topinka.

Jeho pracoviště převzalo cenu na evropské iktové konferenci v Lyonu ve Francii, v rámci České republiky proběhne ještě společně se všemi dalšími oceněnými českými centry předání na tradičním 50. českém a slovenském cerebrovaskulárním sjezdu v Mikulově koncem června.