ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Maximální počet žáků ve skupině bude 15 s tím, že je nutné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné po celou dobu,“ předeslala místostarostka Kolína Iveta Mikšíková.

Do školy může přijít pouze zdravý žák. Podmínkou jeho nástupu do školy je podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. „Pokud zákonný zástupce dané dokumenty nepodepíše a při vstupu do školy nepředloží, nebude žákovi vstup do školy umožněn,“ dodala místostarostka.

„Jen s pochopením rodičů budou školy schopny zajistit stanovené hygienické podmínky a potřebný rozsah provozu,“ podotkl vedoucí odboru školství, kultury a sportu Petr Kesner.

Od pondělí 11. května bude obnovena také individuální výuka na Základní umělecké škole Františka Kmocha v Kolíně a od pondělí 25. května skupinová výuka s omezením maximálního počtu pěti dětí.

Kolínské základní školy zahajují konzultace pro deváťáky v úterý. „Konzultace k přijímacím zkouškám budou v úterý a ve čtvrtek v dopoledních hodinách z českého jazyka a matematiky. Příchod žáků bude od 7.45 do 7.55 hodin vchodem do druhého pavilonu. Stravování bude možné až od 25. května v souvislosti s návratem žáků prvního stupně,“ informovala například ředitelka 1. základní školy Bezručova Zdenka Filipová.

Obdobně 2. základní škola Kmochova. „Každé úterý od 12. května až do konání přijímací zkoušky budou mít přípravu žáci IX. A. Každý čtvrtek od 14. května žáci IX. B. Vstup žáků do budovy ZŠ bude probíhat od 7.40 hodin. Ve vchodu do budovy bude žákům změřena teplota a poskytnuta dezinfekce rukou,“ uvedla ředitelka Hana Holcmanová.

Stejně tak 3. základní škola Prokopa Velikého bude mít výuku pouze dvě hodiny denně dopoledne. „Sestavíme skupiny na úterý a čtvrtek pro jednu skupinu, pro druhou pak na středu a pátek,“ řekla zástupkyně ředitelky Martina Martínková. Spolu s ostatními řediteli se shoduje, že pedagogové budou teď pracovat vlastně stále. Dopoledne na přípravě deváťáků, odpoledne na distanční výuce.

Také 4. základní škola Lipanská bude organizovat přípravu deváťáků v úterý a čtvrtek. Časy příchodu žáků jsou stanoveny pro první skupinu v 8 hodin, pro druhou v 8.15 hodin. Potvrdil to ředitel školy Bohumil Herčík.

I na 5. základní škole Mnichovická budou konzultace probíhat dvakrát týdně v rozsahu čtyř vyučovacích hodin. „Konzultace jsou pro žáky dobrovolné, pokud na ně budou žáci zákonným zástupcem přihlášeni, je třeba, aby docházeli po celou dobu přípravy na přijímací zkoušky,“ připomněla ředitelka Iva Lokajová. Úterý a čtvrtky zvolily i 6. a 7. základní škola v Kolíně.

Co do protiepidemických opatření, někde požadují jednu, někde dvě roušky na žáka a den, sáček na použité roušky je ale potřeba všude.

Některé základní školy na Kolínsku rozjíždí přípravu deváťáků už od pondělí 11. května. Například Základní škola Tyršova v Českém Brodě. „Budeme mít dvouhodinové bloky češtiny a matematiky čtyři hodiny týdně,“ potvrdil ředitel Martin Dušek. Také do Základní školy Žitomířská nastoupí žáci posledního ročníku v případě zájmu už v pondělí. „Jedna skupina bude přicházet v osm hodin, druhá v 8.10 hodin a třetí v 8.20 hodin,“ upřesnil ředitel Jiří Slavík.