Sdružení Srdíčko je zaměřené právě na pomoc tělesně postiženým občanům. Snaží se o prosazování a naplňování práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených občanů. Cílem je plnohodnotné zapojení do všech oblastí života.

„Mateřské škola v Jevanech se spolkem Srdíčko dlouhodobě spolupracuje formou sbírání plastových víček," vysvětlila na úvod Hana Mondscheinová z mateřinky.

Zástupkyně sdružení si právě na základě předchozí spolupráce přišla popovídat s dětmi. Téma bylo zcela jasné: život na vozíčku. S jakými překážkami musí lidé na vozíčku denně bojovat? Jak mají takoví lidé upravený byt? Jakým aktivitám se zdravotně postižení vlastně mohou věnovat? Právě na tyto otázky se měly děti dozvědět odpovědi. Setkání podle Hany Mondscheinové pojali formou besedy v jednotlivých třídách. „Děti si mohly zblízka prohlédnout invalidní vozík a ptát se na všechno, co je zajímalo," řekla Hana Mondscheinová s tím, že atmosféra ve třídách prý byla velmi přátelská. Děti se podle jejích slov vůbec nestyděly a samy vyprávěly své zkušenosti. Malé zvídavé děti měly také množství dotazů.

„Smyslem besedy bylo umožnit dětem porozumět, proč jsou někteří lidé upoutání na invalidní vozík a rozptýlit případné obavy ze setkání s hendikepovanými lidmi," vysvětlila Hana Mondscheinová smysl setkání a dodala, že podobná setkání budou ve školce v Jevanech realizovat každoročně.