Místní odpadová firma zde uspořádala akci pojmenovanou Recyklace hrou. „Jedná se o informační kampaň pro děti základních škol v rámci projektu plošného sběru bioodpadu. Věříme, že děti budou tím hnacím motorem, který přiměje rodiče, že si třeba zavolají či přijdou pro nádobu na třídění bioodpadu," říká jednatelka pořádající AVE Kolín Věra Suchomelová. Děti nejdříve shlédly třicetiminutovou pohádku souboru Divadelní spolek Loutkové divadlo Špalíček z Plzně o rozházeném odpadu v lese, který musí hrdinové roztřídit a uklidit, aby se lesu lépe dýchalo, a poté se zapojily do soutěží. Kluky nejvíce bavil slalom s umělohmotnými popelnicemi mezi kužely, holčičky zase s chutí třídily odpad do připravených nádob nebo malovaly. Kromě toho se děti strefovaly víčkem od PET lahve do popelářského vozu, hledaly cestu bludištěm nebo poslepu naplňovaly krabičku tužkovými bateriemi. Do školy si odnášely nejen nafukovací balónky, ale i spousty cen. „Bylo to perfektní, nejvíc nás bavila jízda s popelnicemi, připadali jsme si jak popeláři," křičeli odcházející chlapci s malými popelnicemi v rukách .

Zdeněk Hejduk