Jako třeba na 1. základní škole Kolín Bezručova, kde se navíc aktuálně dokončuje nový pavilon, bude se přepojovat voda, takže ve všech pavilonech i v jídelně budou příští týden odpojené přípojky. Vysvědčení se bude dávat v pátek, případně v září nebo si pro něj lze přijít během prázdnin.

Jak uvedl zástupce ředitele školy Radislav Růžek, škola bude při vydávání vysvědčení postupovat dle instrukcí ministerstva, přijít si pro něj mohou všichni žáci, nebudou muset být ani 15členné skupinky. Kdo si pro vysvědčení nepřijde, bude ho mít uložené v kanceláři.

"Jediné, co dle instrukcí musíme dodržet, bude odevzdání čestného prohlášení o bezinfekčnosti," řekl zástupce ředitele s tím, že ne všichni ho už odevzdali, dosud chodila do školy vždy tak třetina třídy. Jinak předávání vysvědčení bude standardně ve třídách.

Naopak na 2. základní škole Kolín Kmochova se rozhodli pro předávání venku. I tam mají žáci poslední dva červnové dny ředitelské volno, pro vysvědčení si přijdou v pátek po skupinách. "Bude se rozdávat na třech stanovištích po 20minutových intervalech," upřesnila zástupkyně ředitele Jana Mikesková.

Na 4. základní škole Kolín Lipanská budou podle zástupkyně ředitele Renaty Zachařové rozdávat vysvědčení ve třídách, ale děti budou rozdělené do dvou skupin.

Na tři části se rozdělili žáci 5. základní školy Kolín Mnichovická. Část dostane vysvědčení ve třídách, část na vycházce třeba v parku nebo na Kmochově ostrově, část dokonce na aktuálním výletě.

Samozřejmě na všech školách je třeba mít doložené čestné prohlášení. Kdo ho nebude mít například z žáků 6. základní školy Kolín Ovčárecká, nebude moci vysvědčení převzít v pátečním termínu, ale vyzvednou si ho v kanceláři školy 29. a 30. června od 7.30 do 13.00 hodin, totéž platí i pro školu v Sendražicích.

V Českém Brodě na Základní škole Žitomířská se bude rozdávat větší část vysvědčení také v pátek, a to žákům prvního až osmého ročníku, deváťáci si pro něj přijdou v pondělí. Jak upřesnil ředitel Jiří Slavík, páťáci budou mít předávání v obřadní síni na radnici. Přecházejí na jiný stupeň na jinou budovu, tak si udělali vysvědčení slavnostnější. Ostatní žáci jej dostanou v závislosti na počasí, pokud bude příhodné, využije škola nedávno vzniklou krásnou novou takzvanou živou zahradu ve svém areálu.

A jaké známky si žáci odnesou? Vesměs podobné, jako měli na konci ledna. Učitelé se shodují, že se hodnotilo na základě distanční výuky a na základě známek v pololetí. Kdo ale dálkově dobře pracoval, mohl si známku i zlepšit, jak potvrdili například na ZŠ Mnichovická Kolín, kde ani nikdo nepropadl, což také bylo jedním z doporučení ministerstva, pokud to bylo s ohledem na prospěch žáka možné.