„Po vyhodnocení kamerových zkoušek, ze kterých bylo zřejmé, že dešťová voda teče pod základy, jsme se rozhodli pro opravu," řekl starosta města Jiří Kahoun.

Podle vedení města byla vybrána metoda vyvložkování staré trubky. Rukáv, který byl na vyvložkování použitý, se však vyrábí na míru. Z toho důvodu bylo nutné s rekonstrukcí potrubí čekat. Dodací lhůta potřebného rukávu je totiž dlouhá.
Stejným způsobem chtějí Čerkokostelečtí opravit také dešťovou kanalizaci v části Lázeňské ulice. V této lokalitě však kromě toho dojde ještě k opravě studny u domu s číslem popisným 66.

Kromě oprav staré kanalizace připravuje vedení města také pokračování v odkanalizování města. Kanalizace se dočká lokalita Poustka a přilehlé ulice.

„Stavební povolení jsme obdrželi a pracujeme na zpracování žádosti o dotaci na tuto stavbu," přiblížil, v jakém stádiu je tato naplánovaná akce, starosta města