Cíl celé akce nastínil Alois Nouzák. „Živočišné výroby ubývá, ceny mléka a prasat jsou dole a firmy mají tím pádem problémy s odbytem . Proto pořádáme tuto akci, aby zde mohli udat své osivo, kterého mají nadbytek,“ řekl s tím, že živočišná výroba jako celek je ve státě silně nerentabilní.

Z důvodu nepříznivého počasí musela být celá akce přesunuta do vnitřních prostor sokolovny v Bečvárech.