Jednou z posledních byla například výstavba úpravny vody pro obecní vrty. Stavět se začalo vloni v lednu, v srpnu proběhla kolaudace a nyní úpravna jede v ročním zkušebním provozu. Její vybudování vyšlo na 11 milionů. Současně bylo také třeba rozšířit čistírnu odpadních vod. I to se podařilo, stálo to 16 milionů a kdo bude mít zájem, může se letos těšit na prohlídku s odborným výkladem.

Deník na návštěvě.Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Vloni v září se obec pustila do rekonstrukce fotbalových kabin, hotovo by mělo být letos v červenci. „Od rekonstrukce kabin si slibujeme rozšíření sportovních či relaxačních možností v naší obci,“ říká starosta Jaroslav Prkno.

V blízkosti mateřské školy vyrostlo dětské hřiště, přesněji multifunkční hřiště, které slouží nejen dětem, ale i dospělým a těší se celkově velké oblibě.

Nezapomíná se ani na opravy silnici. Hotová už je rekonstrukce ulice K Jízdárně, která byla financovaná výhradně z developerských příspěvků lokality Pod Jízdárnou. Obec nyní plánuje rekonstrukce místních komunikací v ulicích K Zámkům, Kolmá, K Rybníčku, Nad Lomem a Akátová. V prosinci podala žádost o dotaci, výsledek by měl být znám v nejbližších týdnech.

Hotová už je rekonstrukce knihovny v prostorách obecního úřadu, slavnostní otevření vzhledem k pandemii koronaviru proběhlo on-line. „Doufám, že se knihovna stane jakýmsi komunitním centrem, které naší obci doposud chybělo, a bude hojně využívána nejen čtenáři,“ věří starosta Prkno.

Momentálně se dokončuje rozsáhlá výsadba nových dřevin v celém katastru obce. Začalo se v polovině listopadu, celkem se jedná o 400 stromů a několik desítek keřů. Jsou to zejména listnaté dřeviny, a to javory, duby, lípy.

A co se chystá do budoucna? Například hřbitov se smuteční síní, rekonstrukce pomníku padlých v první světové válce nebo velký projekt výstavby základní školy, jež bude součástí svazkové školy společně se školou v Českém Brodě.

„K rozhodnutí o výstavbě školy došlo po dlouhém zvažování, důvodem je jednoznačně demografický vývoj, kdy v obci meziročně přibývá dětí a tento trend bude pokračovat. Již nyní není kam děti umisťovat, školy v okolí vypovídají spádové smlouvy i letitým spolupracujícím obcím,“ vysvětlil starosta.